Kurs kreatywnego uczenia się

Rysowanie, kodowanie i wprowadzenie dzieci do zasad myślenia wizualnego jest optymalnym sposobem wzmacniania wyobraźni. Gdy wyobraźnia jest wzmocniona, to w naturalny sposób poprawia zdolność dziecka do myślenia twórczego. W rezultacie dzieci będą potrafiły rozwiązywać problemy, osiągać sukcesy w szkole i radzić sobie w codziennym życiu.

Cele ogólne
1. Kształcenie twórczej postawy dziecka.
2. Rozwijanie umiejętności zastosowania myślenia wizualnego w uczeniu się i życiu codziennym.
3. Wspieranie procesów pamięciowych.
4. Nabycie umiejętności graficznego notowania informacji.

Cele szczegółowe
1. Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej.
2. Rozwijanie umiejętności spostrzegawczości, pamięci i koncentracji uwagi.
3. Stymulowanie umiejętności odkrywania, formułowania i nazywania problemów z wykorzystaniem myślenia wizualnego.
4. Kształtowanie operacji umysłowych - analizy, syntezy, uogólniania, abstrahowania, kojarzenia i przewidywania.
5. Kształtowanie umiejętności odkrywania, rozpoznawania oraz wyrażania uczuć i emocji.
6. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
7. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego komunikowania się i uważnego słuchania innych.
8. Poznanie podstawowych zasad myślenia wizualnego.
9. Poznanie zasad tworzenia map myśli i notatek graficznych oraz wykorzystania ich w procesie uczenia się.
10. Kształcenie stosowania mnemotechnik z wykorzystaniem myślenia wizualnego.
11. Wykorzystanie myślenia wizualnego w tworzeniu wizualnego portfolio - lapbook.

Metody i techniki pracy
- ekspresja twórcza: lista atrybutów, lista podobieństw, łańcuchy skojarzeniowe, analogie, storytelling, mnemotechniki
- myślenie wizualna: alfabet, zasady, ludzie - emocje, ruch, kontenerki, bank ikon, metafory, punktory, kolory, mapy myśli, sketchnoting (notatki graficzne)
- techniki plastyczne i techniczne (np. labbook, orgiami)

Formy pracy
- praca z całą grupą (krąg, rundka)
- praca w małych zespołach (3 - 4 osobowych)
- praca w parach
- praca indywidualna

Oferta
Kurs składa się z 12 dwugodzinnych spotkań prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów, trenerów myślenia wizualnego.
Cotygodniowe spotkania odbywać się będą w godzinach popołudniowych w miejscowościach: Trzcianka, Piła, Złotów, Czarnków, Wałcz, Gorzów.

Kursy skierowane są do 2 grup wiekowych:
- szkoła podstawowa I - III klasa,
- szkoła podstawowa IV - VI klasa.

Liczebność grupy - do 10 osób.

Uczestnicy w ramach kursu otrzymują: materiały szkoleniowe, podstawowe narzędzia do myślenia wizualnego, notes do sketchnotingu.

Cena: 552 zł za kurs (23 zł za godzinę szkoleniową). Istnieje możliwość płatności w ratach!

Wpłaty należy dokonać na konto: Centrum Psychoedukacji i Doradztwa Halama
nr konta: 41 1140 2004 0000 3702 4761 0503

w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka, Kurs kreatywnego uczenia się i miejsce szkolenia.

Zgłoszenie na warsztaty przyjmowane są przez poniższy formularz.

ZGŁOSZENIE NA KURS - Kurs kreatywnego uczenia się

Zgłoszenie
Szkoła Praktyków Wizualnych
Wybierz miasto
Wiek dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Dane kontaktowe - email./numer telefonu
captcha
Przepisz tekst