Polskie Laboratorium Terapii

Polskie Laboratorium Terapii - marka Centrum Psychoedukacji i Doradztwa HALAMA.

Polskie Laboratorium Terapii specjalizuje się w:

- terapii indywidualnej i grupowej,
- terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,
- terapii uzależnień od chorób cywilizacyjnych,
- terapii rodzin.

Prowadzimy również:

- coaching w zakresie życia osobistego i zawodowego,
- konsultacje indywidualne i warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych,
- warsztaty rozwoju osobistego.

Zapraszam osoby:

- z niskim poczuciem własnej wartości,
- z obniżonym nastrojem, depresją,
- z trudnościami w kontaktach z innymi osobami,
- z trudnościami w komunikacji z dziećmi lub z partnerem,
- przeżywające kryzys,
- pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
- uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki),
- uzależnione od chorób cywilizacyjnych (hazard, seks, zakupy, Internet, praca itd.),
- współuzależnione,
- rodziców z problemami wychowawczymi.

Oficjalna strona internetowa Polskiego Laboratorium Terapii http://laboratoriumterapii.pl