Terapia dla dorosłych, terapia dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna i grupowa, terapia uzależnień, terapia rodzin.

Oferta

Terapia dla dorosłych
1. Terapia indywidualna.
2. Terapia grupowa.
3. Konsultacje pedagogiczne dla rodziców.
4. Terapia rodziny.

Terapia dla dzieci i młodzieży
1. Terapia indywidualna dla młodzieży.
2. Konsultacje.
3. Terapia grupowa.

Terapia uzależnień
1. Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych.
2. Terapia uzależnień czynnościowych.