Dedykowane warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, warsztaty z komunikacji interpersonalnej i asertywnosci, warsztaty "Jak rozmawiać z trudnym klientem?", warsztaty umiejętności wychowawczych.

Oferta warsztatów

1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Cele warsztatu:
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz porozumiewania się,
- integrowanie zespołu,
- rozwijanie samoświadomości,
- poznanie siebie,
- polepszenie współpracy,
- puszczanie blokad komunikacyjnych,
- ćwiczenie ekspresji i inwencji twórczej,
- budowanie empatii i umiejętności odczytywania uczuć,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- zapobieganie zmęczeniu psychofizycznemu poprzez ćwiczenie umiejętności podnoszenia poziomu energii w grupie oraz umiejętności wyciszenia,
- budowanie zespołu, który chętnie ze sobą współpracuje.

2. Komunikacja interpersonalna i asertywność.
Cele warsztatu:
- poznanie zasad komunikacji niewerbalnej, werbalnej, wokalnej,
- poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i preferencji rozmówcy,
- poznanie psychologii rozmówcy i jej różnych typów,
- nabycie umiejętności mówienia językiem korzyści,
- nabycie wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności,
- rozpoznawanie intencji, odczucia i emocji za pomocą obserwacji i słuchania'
- poznanie możliwości zwiększania efektywności komunikacji interpersonalnej, która stanowi podstawę w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym,
- nabycie umiejętności obiektywnego sprawdzenia swojego sposobu komunikowania się z innymi.

3. Jak rozmawiać z trudnym klientem?
Cele warsztatu:
- poznanie metod reagowania na obiekcje, zastrzeżenia, krytykę, agresję i niezdecydowanie Klienta,
- zdobycie wiedzy jak okazywać zrozumienie w przypadku skarg, wątpliwości lub zarzutów ze strony Klienta,
- zdobycie wiedzy jak asertywnie reagować na trudne zachowania,
- stawianie mądrze granic w kontaktach z roszczeniowym Kontrahentem,
- kontrolowanie własnych emocji w sytuacjach konfliktowych tak, aby nie urazić Klienta i równocześnie obronić się przed negatywnymi skutkami jego "ataku".

4. Warsztaty umiejętności wychowawczych.
Cele warsztatu:
- umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
- nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy,
- wyrażanie przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane,
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
- uwalnianie siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
- pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
- mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.