Dedykowane treningi: trening asertywności, trening antystresowy i zarządzanie stresem, trening rozwoju osobistego - budowanie poczucia własnej wartości, trening motywacyjny.

Oferta

1. Trening asertywności.
Cele:
- poznanie praw asertywności,
- przetrenowanie sytuacji związanych z asertywnością.

2. Trening antystresowy i zarządzanie stresem.
Celem treningu jest doskonalenie umiejętności pokonywania stresu.
Szkolenie uczy prostych, a jednocześnie skutecznych metod utrzymywania się w dobrej kondycji psychofizycznej i umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach.
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych pozwala kształtować wewnętrzną postawę i podejmować efektywne decyzje niezależnie od czynników zewnętrznych.
Uczestnicy uzyskają również potrzebne informacje na temat stresu jego przyczyn, sposobu działania i wpływu jaki wywiera na postawę, myślenie i możliwości pracownika.

3. Trening rozwoju osobistego - budowanie poczucia własnej wartości.
Cele:
- prezentacja programu,
- budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie,
- integracja grupy,
- rozwijanie świadomości własnych wad i zalet,
- budowanie poczucia własnej wartości siebie,
- rozwijanie samoświadomości,
- uświadamianie roli pozytywnego myślenia i samoakceptacji w życiu człowieka.

4. Trening motywacyjny.
Po treningu  uczestnicy znają:
- definicję pojęcia motywacja,
- płaszczyzny psychologiczne motywacji,
- teorie i formy z zakresu motywacji,
- możliwości motywowania,
- problemy motywacyjne wraz z analizą i propozycjami rozwiązania,
- formy motywacyjne w procesie wprowadzenia zmian.