Polskie Laboratorium Terapii


Polskie Laboratorium Terapii - marka Centrum Psychoedukacji i Doradztwa HALAMA.
Dedykowane treningi: trening asertywności, trening antystresowy i zarządzanie stresem, trening rozwoju osobistego - budowanie poczucia własnej wartości, trening motywacyjny.
Dedykowane warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, warsztaty z komunikacji interpersonalnej i asertywnosci, warsztaty "Jak rozmawiać z trudnym klientem?", warsztaty umiejętności wychowawczych.
Terapia dla dorosłych, terapia dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna i grupowa, terapia uzależnień, terapia rodzin.