Szkolenia i warsztaty IT

Dedykowane szkolenia i warsztaty dla edukacji z zakresu IT, bezpieczeństwa w sieci, edukacyjnego elearningu i kształcenia zawodowego.

1. Elearning w praktyce szkolnej.
Celem szkolenia i warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami organizacyjnymi, prawnymi i technicznymi wykorzystania elearningu w praktyce szkolnej.

2. Bezpieczeństwo w sieci.
Celem szkolenia i warsztatów jest przedstawienie podstawowych problemów z zakresu bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury IT i zagrożeń dzieci i młodzież w Internecie oraz opracowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa (procedur).

3. E-podręcznik formą wzbogacania procesu nauczania i uczenia się.
Celem szkolenia i warsztatów jest zademonstrowanie e-podręcznika jako formy wzbogacania procesu kształcenia.

4. Wykorzystanie e-zasobów w kształceniu zawodowym.
Celem szkolenia i warsztatów jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania e-zasobów w kształceniu zawodowym.