Centrum Elearningu

Platforma elearningowa Grupy Centrum Halama.

Oferta kursów elearningowych:

1. Moodle bez tajemnic?

    Moodle - kurs podstawowy (metodyka kształcenia zdalnego, struktura i scenariusz kursu elearningowego, zasoby i aktywności platformy).
    Moodle - zakres rozszerzony (narzędzia administracyjne, zarządzanie e-zasobami, bezpieczeństwo skryptu).

2. Joomla bez tajemnic?

3. Bezpieczeństwo w sieci.

4. Elearning w praktyce szkolnej.

5. E-podręcznik formą wzbogacania procesu nauczania i uczenia się.

6. Wykorzystanie e-zasobów w kształceniu zawodowym.

Dodatkowo na platformie prowadzona jest Poradnia online.

Polskie Centrum Elearningu http://centrumelearningu.pl